Батькам

Структура навчального року 

У Законі «Про повну загальну середню освіту» у статті 10 «Організація освітнього процесу» структурі навчального року присвячені частини 3-5. ЗЗСО організовують освітній процес у межах навчального року, який: розпочинається у День знань — 1 вересня закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

 Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

Педагогічна рада в межах часу, передбаченого освітньою програмою, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо, визначає: структуру й тривалість: навчального року навчального тижня дня занять і відпочинку між ними форми організації освітнього процесу.

Тривалість навчального року має складати не менше:

  • 720 навч. год ⇒ у початковій школі 1-4-ті класи
  • 890 навч. год ⇒ у гімназії 5-9-ті класи
  • 1110 навч. год ⇒ у ліцеї 10-12-ті класи

Тривалість канікул протягом навчального року мінімум 30 календарних днів. Зауважте! Тривалість навчального року для осіб з особливими освітніми потребами може бути подовжена відповідно до індивідуальної програми розвитку дитини.

Канікули для учнів

Семестрова система включає в себе 4 чверті, об’єднані в 2 семестри. Система навчання передбачає 4 канікулярних періоди: осінні канікули – з 25 по 31 жовтня 2021 року; зимові канікули – з 25 грудня 2021 до 9 січня 2022 року; весняні канікули – 28 березень по 3 квітня 2022 року; літні канікули – з 1 червня по 31 серпня 2022 року.