Наказ про підсумки виховної роботи у Топорівському ліцеї за 2021-2022

НАКАЗ

24.05.2022                                                                                                      №  12/01-04

 Про підсумки виховної роботи у

Топорівському ліцеї

за  2021/2022 н. р.

         На виконання Закону України «Про освіту», Указів Президента України від 25.06.2013 №344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 18.05.2019 №286/2019 «Про стратегію національно-патріотичного виховання», постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», від 30.05.2018 №453 «Державна соціальна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2022 року, від 10.07.2019 № 689 «Питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні», від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 56 ,  «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України», від 31.10.2011 №1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», від 02.10.2018 № 1047 «Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами», листів Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству», від 29.01.2019 № 1/19-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу » від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII, від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» від 14.08.2021 №1/9-436»,  керуючись листами  Міністерства освіти і науки України та іншими нормативно-правовими документами протягом 2021/2022 навчального року, виховна робота в Топорівському  ліцеї була спрямована  на  виконання завдань і реалізацію державної політики в галузі освіти і виховання.

Уся система виховання в закладі    мала на меті допомогти учневі стати самодостатньою, всебічно розвиненою, соціально активною особистістю. Завдяки цьому  система виховної роботи в школі сприяла мотивації до саморозвитку, самореалізації всіх учасників освітнього процесу.

Головна мета виховної роботи виховання особистості учня, набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в нього наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки.

Очікуваний результат – формування цілісної особистості, яка має активну творчу і соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров`ям, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готова до суспільного життя.

Згідно з річним планом роботи  педагогічний колектив працював над виховною проблемою: «Спільна роботи школи, батьків, громадськості у вихованні підростаючого покоління».

           Реалізація всіх напрямків виховної роботи здійснювалась через заходи, які були передбачені річним планом роботи і враховували особливості виховання особистості та відображалися в системі загальношкільних заходів, органів учнівського самоврядування, роботі з батьківською громадськістю.

          Серед основних завдань виховної роботи закладу були наступні:

         –  Забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей закладу, сприяти збереженню мережі та контингенту учнів школи. З цією метою підвищувати іміджеві характеристики школи щодо надання якісних освітніх послуг.

         –   Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя. Створити умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового контингенту в пришкільному оздоровчому таборі з денним перебуванням, та карантинні обмеження не дали повною мірою реалізувати цей пункт.

         –    Забезпечити соціальний захист здобувачів освіти.

         –   Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час навчально-виховного  процесу так і поза межами закладу.

         –   Посилити спрямованість виховної роботи на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, громадянських якостей.

         –   Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління, забезпечити духовну єдність поколінь.

         – Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками навчально-виховного процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і  традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.

        –   Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формування здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.

           Виховна система роботи ліцею була зорієнтована на особистість як відправний компонент і кінцевий результат, на її розвиток, духовне і моральне збагачення і носила плановий, цілеспрямований характер. Цьому свідчить комплекс  актуальних питань, які розглядались на:

  Засіданнях методичного об‘єднання  :

 • Про попередження дитячого травматизму під час організації навчально-виховного процесу (вересень)
 • Про стан відвідування учнями закладу (вересень)
 • Про попередження дитячого травматизму в період осінніх канікул (жовтень)
 • Про роботу щодо попередження правопорушень та злочинності серед учнів (жовтень)
 • Про організацію та проведення осінніх канікул (жовтень)
 • Про стан виховної роботи в школі за І семестр 2020/2021 н. р. (грудень)
 • Про роботу школи по застереженню від дитячого травматизму в період зимових канікул (грудень)
 • Про організацію виховної роботи: забезпечення змістовного дозвілля учнів в період зимових канікул (грудень)
 • Про проведення виховної роботи в період воєнного стану  (березень)

На нарадах при заступникові директора з виховної роботи:

 • Про організацію роботи з обліку відвідування учнями школи (вересень)
 • Про організацію чергування по школі. (вересень)
 • Про ведення документації класного керівника (вересень)
 • Про організацію роботи з попередження дитячого травматизму (вересень)
 • Про роботу органів учнівського самоврядування (вересень)
 • Про роботу з дітьми, схильними до правопорушень (вересень)
 • Про роботу під час осінніх канікул (вересень)
 • Про попередження дитячого травматизму у І-у семестрі (грудень)
 • Про підсумки виховної роботи за І-й семестр (грудень)

       Класні керівники працювали за індивідуальними планами, змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на виховання у них патріотичних почуттів, готовності до майбутнього захисту своєї Батьківщини, ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави.

Головним результатом діяльності  системи виховання в ліцеї є свідоме дотримання більшістю  учнів встановлених правил, вимог, норм, прийнятих у суспільстві, виховання   патріотизму, громадянської відповідальності, самодисципліни та організованості. Протягом року були проведені загальношкільні заходи: місячник спортивно – масової роботи, національно – патріотичного виховання, екологічного виховання, етичного виховання , правової пропаганди «Бережи мене, мій законе»;  урочисті лінійки до Дня козацької слави, до Всеукраїнського дня бібліотек,  до дня Гідності, Соборності, до Дня Чорнобильської трагедії, тематичні тижні, спортивні змагання, козацькі забави. У навчальному році значно покращилась якість проведення годин спілкування, які організовувались в умовах всебічного використання  мультимедійного устаткування і цікавих навчально – виховних матеріалів, які представили педагоги: Волошин М.В., Мохорук Г. В., Мурмилик М.М., Рудько Г.П., Попович Г.Ю., Мельничук Н.Д., Грищук М.П., Мохорук М.М., Сливчук В.І., Синогубик Г.В., Сивків М.І Мохорук  Г.М.

Класні керівники  для своїх вихованців організовували години спілкування «Я – маленький українець», «Ми – майбутнє України», «Ввічливість як основа вихованості», «Україна – європейська держава», «Скромність прикрашає людину», тренінги «Вибір професій», «Ми  – проти насильства», цикл бесід «Право, обов’язок, відповідальність», виставка плакатів, малюнків на різну тематику,  різні спортивні змагання (футбол, волейбол, шашки, шахи, легка атлетика та ін.).  У ліцеї склалася певна система роботи з громадськими організаціями, органами учнівського самоврядування,  працює батьківський актив та рада школи.

 З метою забезпечення повноцінного навчання та виховання здобувачів освіти наш колектив взаємодіяв з батьками, робота велася в дистанційному режимі згідно з Положенням про дистанційне навчання як було затверджено наказом МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224.

Особливо слід відзначити роботу класних керівників, які обирали для обговорення сучасні, нестандартні, проблемні теми: правильна організація навчальної діяльності та робочого дня школяра, шкідливі звички та здоровий спосіб життя, шляхи вдосконалення навчально – виховного процесу в школі. Така система роботи з батьками сприяє поліпшенню умов навчання, виховання і розвитку учнів, допомагає створити превентивний виховний простір, сприятливий для розвитку дитини, крім того деякі батьки активно включені у роботу школи, є творцями навчально – виховного процесу для власних дітей.

Багато уваги педагогічний колектив приділяв вихованню школярів, намагаючись попередити негативні прояви у поведінці та сформувати у них потяг до здорового способу життя. Протягом року класними керівниками вивчався стан здоров’я школярів та динаміка їх розумової діяльності. З метою розробки рекомендацій щодо організації та проведення медико –педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності були проведені поглиблені огляди. Організовано тиждень з охорони здоров’я, конкурс малюнків та плакатів «Якщо хочеш бути здоровим»,  акція «Молодь за здоровий спосіб життя», декада профілактики згубних звичок, наркоманії та СНІДу, міні – лекції «СНІД та майбутнє людства», години  спілкування на тему: «Життя людини – найвища цінність»», «Спорт у вашому житті» та ін.

В умовах дистанційного навчання  велика частина виховної роботи проводилася з використанням соціальних мереж: челендж «Посади квітку», година до Дня Соборності, День пам’яті по загиблим під Крутами, Л. Українка – геніальна дочка українського народу, вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні, презентація книги «Топорівський геній», захід до Дня рідної мови, перепоховання Т. Шевченка, літературний вечір Л. Костенко – українська письменниця і поетеса. Багато матеріалів рекомендовано психологом ліцею Загаровською Г.І.

Учнівське самоврядування в ліцеї є педагогічно доцільний спосіб організації колективу. Діяльність учнівського самоврядування скориговується на підвищенні якості навчання, зміцнення свідомої дисципліни, організації позакласної роботи.   Органом самоврядування був складений план роботи на навчальний рік.

Здійснювалися заходи щодо дитячої бездоглядності та правопорушень. Дирекція школи, класні керівники проводили індивідуальні бесіди з учнями, що потребують посиленого педагогічного  впливу.

 НАКАЗУЮ:

 1. Вважати стан виховної роботи в Топорівському ліцеї у  2021/2022 н. р. задовільним.
 2. Класним керівникам 1-11-х класів:

2.1. Залучати батьківські  комітети класів до участі у загальношкільних та класних заходах.

2.2. Внести корекції до планів виховної роботи на 2022/2023 н.р. і до 01.09.2022 подати на погодження заступнику директора  і затвердження директору ліцею.

 1. Заступнику директора виховної роботи Грищук М.Б.

3.1  На основі Плану роботи школи на 2022/2023 навчальний рік щомісяця розробляти плани виховної роботи, подавати на затвердження директору школи, розміщувати на інформаційних стендах, надавати методичну допомогу  класним керівникам в організації виконання заходів.

3.2 Надати практичну допомогу учнівському  врядуванню в плануванні роботи на 2022/2023 н.р., враховуючи пропозиції учнівських колективів шляхом анкетування.

 1. Учасникам освітнього процесу продовжити виконання Плану роботи Топорівського ліцею на 2022/2023 навчальний рік
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Грищук М.Б.

Наказ підготувала заступник директора з ВР Грищук М.Б.

Директор ліцею                                                               Марія МОХОРУК

Опубліковано у Події. Додати до закладок постійне посилання.