Наказ про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками у 2021-2022 навчальному році

 

НАКАЗ

25.05.2022                                                                               № 12/01-04

Про підсумки методичної роботи

з педагогічними працівниками у

2021/2022 навчальному році

У 2021/2022 навчальному році методична робота в ліцеї здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Державних стандартів початкової загальної, базової і повної середньої освіти, Концепції Нової української школи, наказу навчального закладу «Про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками у 2020/2021 навчальному році», річного плану роботи ліцею, а також відповідно до завдань визначених у наказі ліцею «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2021/2022 навчальному році».

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на продовження реалізації науково-методичної теми «Розвиток ключових компетентностей школярів, підвищення рівня їх соціалізації та адаптації до життя в громадському суспільстві шляхом удосконалення навчально-виховного процесу на інноваційній основі». Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через самоосвіту та самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів—включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити її на об’єкт цього вдосконалення. Саме тому в плані роботи ліцею, а також в плані методичних структур були передбачені індивідуальні та колективні форми роботи: робота над науково-методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, консультування, творчі звіти,опрацювання фахових журналів і методичної літератури.  З цією метою були проведені методичні об’єднання початкових класів, суспільно- гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, об’єднання класних керівників.

Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад  методичної ради, визначено і затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено план роботи  методичних об’єднань на 2021/2022 н.р.

Методична робота ліцею впродовж року координує діяльність усіх методичних структур за темою з урахуванням результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою в ліцеї.

Протягом навчального року на засіданнях методичної ради обговорювалися наступні питання:

Засідання І методичної ради:

1.Про основні напрями діяльності методичної роботи у 2021-2022 н.р.

 1. Про обговорення і затвердження планів роботи методичних об’єднань.
 2. Про обговорення та затвердження графіка відвідування уроків педагогів,що атестуються у 2021-2022 н.р.

Засідання ІІ методичної ради:

1.                      Самостійна робота учнів з упровадження творчих знахідок.

2.                      Про результати адаптації учнів 1-го та 5-го класів до навчання.

3.                      Про підсумки І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін.

Засідання ІІІ методичної ради:

1.Семінар-тренінг:«Використання сучасних ефективних форм і методів роботи в педагогічній практиці».

2.Про аналіз участі учнів у ІІ етапі олімпіад з базових навчальних дисциплін.

 1. Про підсумки моніторингу знань здобувачів освіти з основ наук за семестр.

Засідання ІV методичної ради:

 1. Методичний семінар«Зернини передового педагогічного досвіду».
 2. Про створення системи психологічного забезпечення навчального процесу відповідно до завдань розвитку ліцею та проблемної теми.
 3. Про підсумки моніторингу освітнього процесу за 2021-2022 н.р. Визначення рейтингу навчальних досягнень здобувачів освіти з базових навчальних дисциплін.
 4. Про підсумки роботи над науково-методичною проблемою ліцею та планування методичної роботи на 2022-2023 навчальний рік.

Протягом 2021/2022навчального року було організовано роботу 4 методоб’єднань: учителів суспільно-гуманітарного, початкових класів, природничо-математичних дисциплін, класних керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методики проведення уроку. Діяльність МО спланована на основі річного плану роботи ліцею та методичної проблеми. Кожне з них провело по 4 засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях МО вчителів обговорювалися як організаційні запитання, так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів та удосконалення знань роботи дистанційного навчання, ознайомлення з різними платформами. Враховуючи те, що ІІ семестр розпочався з дистанційної форми навчання, педагоги працювали над удосконаленням та вивченням роботи у Google Meeti, Viber чаті.

Протягом 2021/2022 н.р. проводилися методичні об’єднання з метою ознайомлення вчителів з нормативними документами, методичними рекомендаціями з навчальних предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів.

Використання інноваційних технологій у процесі вивчення різних предметів в ліцеї дало змогу покращити зміст навчання, вдосконалити методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати його. Всі педагоги закладу володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки.

Реалізація основних напрямів методичної роботи (забезпечення професійною інформацією, підтримка в підготовці до атестації, організація підвищення кваліфікації вчителів) значно підвищила якість освіти.

Протягом 2021/2022 навчального року належна увага приділялася з боку адміністрації ліцею росту педагогічної майстерності педагогів через самоосвітню діяльність, курсову перепідготовку та атестацію педагогічних працівників. Відповідно до плану роботи ліцею курсову перепідготовку пройшли 7 педагогічних працівників закладу.

Педагогічні працівники, які пройшли курси підвищення кваліфікації, діляться своїм досвідом на засіданнях методичних об’єднань, готують виступи на педагогічні ради.

Атестація педагогічних працівників в ліцеї проводилася у відповідності до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (2010 р.) та наказів Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін і доповнень до Типового положення». З метою стимулювання об’єктивності в оцінюванні роботи кожного педагогічного працівника в 2021-2022 навчальному році в ліцеї проводилася робота з атестації педагогічних працівників.

В ході атестації оцінювалося:

 • Уміння планувати педагогічну діяльність;
 • Уміння коригувати навчально-виховний процес залежно від досягнення результатів;
 • Рівень науково-методичної діяльності;
 • Рівень викладання предмета;
 • Вміння реалізувати провідні ідеї щодо свого предмета;
 • Результати навчально-виховної діяльності.

Організовано вивчення системи роботи вчителів, які атестуються: відвідуються навчально-виховні заходи вчителів адміністрацією, членами атестаційної комісії.

В березні 2022р. проведено творчі звіти всіх педпрацівників, які атестувалися.

Цілеспрямовано проводилась робота з обдарованими дітьми.

Відповідно до плану методичної роботи в жовтні було проведено І тур Всеукраїнських олімпіад, виявлено переможців та розпочата підготовча робота до участі у ІІ турі олімпіад.

Учні ліцею брали участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, де займали призові місця. У 2021/2022 н. р. здобувачі освіти 5-11 класів брали участь у Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика. та конкурсі Т.Г.Шевченка, де також були нагороджені грамотами за зайняті призові місця.

З метою поліпшення інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогічними кадрами та якісної організації навчально-виховного процесу систематично надаються рекомендації про стан сучасної освіти в Україні шляхом проведення консультацій, нарад при директорові.

План заходів щодо організації методичної роботи в ліцеї протягом 2021/2022 навчального року був виконаний на задовільному рівні.

НАКАЗУЮ:

 1. Вважати організацію методичної роботи з педагогічними працівниками протягом 2021/2022 навчального року задовільною.
 2. Продовжувати роботу над методичною темою «Розвиток ключових компетентностей учнів, підвищення рівня їх соціалізації та адаптації до життя в громадському суспільстві шляхом удосконалення навчально-виховного процесу на інноваційній основі».

Протягом 2022/2023 навчального року

 1. Заступнику директора з НВР Никифорук М.М.:
  1. На засіданні методичної ради ліцею докладно проаналізувати результати методичної роботи за 2021/2022н.р.
  2. Контролювати участь обдарованих і здібних дітей в інтерактивних конкурсах, змаганнях, турнірах.
  3. Контролювати виконання усіх методичних заходів, які заплановані на 2022/2023н.р.
  4. Контролювати розміщення матеріалів з досвіду роботи на сайті ліцею.
  5. Контролювати дотримання графіку проходження курсів.

4.Педагогічному колективу ліцею:

4.1. Спрямувати усю методичну роботу на успішну реалізацію методичної проблеми.

4.2. Безперервно працювати над удосконаленням свого професійного рівня.

4.3. Продовжити роботу над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення рівня навчально-виховного процесу.

4.4. Залучати обдарованих та здібних дітей до участі в інтерактивних конкурсах, змаганнях, турнірах.

 1. Керівникам методичних об’єднань:

5.1. Продовжити вивчення інструктивно- методичних матеріалів відповідно предметів.

5.2. Надавати методичну допомогу вчителям у підготовці матеріалів до публікацій у фахових та періодичних виданнях, на інтернет-сайтах.

5.3. Сприяти зростанню рівня професійної компетентності педагогів за темами самоосвіти.

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Никифорук М.М.

Наказ підготувала заступник директора з НВР М.М. Никифорук. 

Директор ліцею                                                       Марія МОХОРУК

 

Опубліковано у Події. Додати до закладок постійне посилання.