Наказ про підсумки перевірки ведення класних журналів 1-11 класів, у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року

НАКАЗ

25.05.2022 р                                                                                                         №14/01-04

 Про підсумки перевірки

ведення класних журналів 1-11 класів,

у ІІ семестрі 2021- 2022 навчального року

На виконання плану роботи ліцею на 2021-2022 навчальний рік заступником директора школи з НВР Никифорук М.М. було здійснено перевірку ведення класних журналів 1-11 класів.

В основу аналізу стану ведення класних журналів був покладений нормативний мінімум, що регулює й регламентує діяльність навчального закладу в роботі з класними журналами:

– наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008р. № 496 «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • календарні плани вчителів-предметників.

Значну увагу звернено на:

 • відповідність кількості годин, відведених у календарних планах на вивчення окремих тем, фактичній кількості використаних годин;
 • відповідність графіка проведення контрольних робіт, лабораторних та практичних робіт, уроків РМ;
 • правильність та своєчасність заповнення журналів;
 • виставлення тематичних оцінок;
 • систему оцінювання письмових, контрольних та практичних робіт, накопичення поточних оцінок та виставлення оцінок за ведення зошитів;
 • об’єктивність виставлення семестрових та річних оцінок.
 • оцінювання учнів під час дистанційної форми роботи.

Під час перевірки встановлено, що класні журнали переважно ведуться відповідно вимог, записи охайні, робляться чорнилами чорного кольору. Записи у журналах ведуться виключно українською мовою, з іноземної мови є поєднання записів українською та англійською мовами.

Класними керівниками ведеться облік відвідування занять, підраховано кількість пропущених учнями днів та уроків, заповнені таблиці зведеного обліку успішності учнів, руху учнів. При узагальненні даних про відвідування наприкінці семестру вказано кількість пропущених днів та уроків.

Колонки обов’язкової мовленнєвої діяльності з філологічних дисциплін «Діалог», «Усний твір», «Усний переказ», «Читання вголос» відводять окремо без зазначення дати, оцінювання цих видів діяльності здійснюється протягом семестру.

Записи про результати перевірки вивчення учнями творів напам’ять проводять у колонці «Напам’ять» без дати, що відводиться після дати уроку, на якому цей твір було задано вивчити.

Бали за ведення зошитів у 5-11 класах виставлені наприкінці кожного місяця.

Тематичні бали виставлені після опрацювання програмових тем. Семестрові бали виставлені на основі тематичних оцінок та з окремих предметів (українська мова, англійська мова) на основі тематичних та всіх обов’язкових видів оцінювання. Після виставлення семестрової оцінки відведені колонки з написом «Скоригована».

Більшість учителів охайно ведуть записи на предметних сторінках журналів, своєчасно записують дату проведення, тему уроку і домашнє завдання, виставляють поточні оцінки, оцінки за практичні та лабораторні, контрольні роботи. Тематична оцінка виставляється на підставі результатів засвоєння учням матеріалу, враховуючи всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом теми. Бали за ведення зошитів з української мови та літератури, зарубіжної літератури, математики (алгебри та геометрії), англійської мови виставляються щомісячно.

Але поряд із цим у ході перевірки були встановлені суттєві недоліки щодо ведення шкільної документації, зокрема:

 • допускають виправлення дат у розділі «Облік відвідування занять» класні керівники;
 • неакуратно записують прізвища учнів та вчителів у класному журналі ;
 • допускають виправлення поточних, тематичних, семестрових оцінок, неакуратно виставляють оцінки,допускають виправлення дат та нумерації уроків;
 • використовують коректор у журналах
 • допускають виправлення при записуванні змісту уроку або взагалі пропускають дату проведення уроку у розділі «Облік навчальних досягнень», роблять подвійний запис.

У зв’язку з вище зазначеним та з метою неухильного дотримання педагогічними працівниками чинних вимог щодо порядку ведення класного журналу,

НАКАЗУЮ:

1.Педагогічним працівникам 1-11-х класів:

1.1. Неухильно дотримуватися Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від 03.06.2008р. № 496. методичних рекомендацій щодо заповнення класного журналу учнів початкових класів НУШ, затверджених наказом МОН України від 02.09. 2020 р. № 1096, методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи (наказ МОН від 16.09.2020 №1096).

1.2. Вчасно виставляти оцінки за усі види робіт, не допускати виправлення оцінок, дат та змісту проведених уроків, ретельно вести записи в журналах, дотримуватись об`єктивності при виставленні оцінок за теми, семестр, рік; вести тематичний облік знань учнів, своєчасно записувати проведені уроки та домашні завдання.

1.3. Регулярно вести сторінку обліку відвідування учнями занять, проводити бесіди з попередження дитячого травматизму, уникати формального ставлення до проведення відповідної роботи, проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності з відсутніми учнями в дні відвідування ними ліцею та оформляти на сторінках класного журналу згідно вимог із записом дати.

2.Учителям-предметникам усунути вказані недоліки року та враховувати зауваження при заповненні сторінок журналу.

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Никифорук М.М.

Директор ліцею                                                                 Марія МОХОРУК

Опубліковано у Події. Додати до закладок постійне посилання.