Наш ліцей

Річний план роботи Топорівського ліцею

Річний-план-Топорівського-ліцею.docx

Топорівський ліцей може прийняти 400 учнів.

1. Станом на 01.09.2021 у Топорівському ліцеї навчається 197 учні.

У 1 класі – 22 учнів; У 2 класі – 18 учнів; У 3 класах – 24 учні; У 4 класі – 13 учнів; У 5 класі – 13 учнів; У 6 класі – 23 учень; У 7 класі – 31 учнів; У 8 класі – 13 учнів; У 9 класі – 16 учнів; У 10 класі – 16 учнів; У 11 класі – 7 учнів

3.  Вакантних посад у Топорівській ЗОШ І-ІІІ ст, станом на 01.09.2021, немає.

4. У школі є 14 навчальних класів, а також майстерня, актовий зал, сортивний зал, інформатичний кабінет, ресурсна кімната, вчительська, кабінет директора, кабінет ЗНВР, кімната школяра, кабінет психологічної служби.

НАКАЗ

01.09.2021                                                                                                  №46-А

Про  створення  робочої  групи

НАССР   в   ліцеї

На виконання Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», наказу Мінагрополітики України від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління  безпечністю  харчових продуктів (НАССР)» 
НАКАЗУЮ:

  1. Створити робочу групу НАССР по розробці впровадження і підтримки процедури забезпечення безпеки, засновані на принципах НАССР у складі:

Голова групи:

Мохорук  Марія Іванівна, директор   ліцею;

Члени групи:

Никифорук  М.М.  заступник  директора  з  НВР;

 

Никифорук І.П..; заступник  директора  з  господарської   роботи;

 

Ворсуляк Н.І., медична сестра;

  1. Робочій групі НАССР :

           2.1 .Підготувати пакет офіційної документації з вимогами щодо безпеки та якості продукції, розробити необхідні форми документування.

          2.2.Забезпечити надійне і достовірне функціонування системи НАССР і проводити регулярну роботу по впровадженню відповідних форм документування, яка підтверджує функціонування системи НАССР.

         2.3.Затвердити функції робочої групи НАССР  в  ліцеї і робочий план з розподілом обов’язків між членами робочої групи.

          2.4.Робочій групі НАССР проводити аналіз безпеки і якості продукції, що готується в харчоблоці  ліцею, ефективності системи НАССР.

        3.  Розмістити  даний   наказ   на  сайті    ліцею.   

        4.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

          Директор    ліцею:                     М. Мохорук

З наказом ознайомлені 01.09.2021 р.: ___________М.М. Никифорук

___________ І.П. Никифорук

___________ Н.І. Ворсуляк

 

2. Мовою освітнього процесу

в Топорівському ліцеї

відповідно до закону України

«Про освіту»є державна мова (українська)

Стаття 7. Мова освіти

Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.

Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідного корінного народу України поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується право на вивчення мови відповідних корінного народу чи національної меншини в комунальних закладах загальної середньої освіти або через національні культурні товариства.

Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови.

Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти – в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.

У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами — державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни.

Держава сприяє створенню та функціонуванню за кордоном закладів освіти, у яких навчання здійснюється українською мовою або вивчається українська мова.Особливості використання мов в окремих видах та на окремих рівнях освіти визначаються спеціальними законами.